Pranešėjų apsauga. Vidinis kanalas
Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) – įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pranešėjų apsauga VšĮ Klaipėdos miesto poliklinikoje

Pranešėjų apsaugą VšĮ Klaipėdos miesto poliklinikoje reglamentuoja VšĮ Klaipėdos miesto poliklinikos pranešėjų apsaugos aprašas. Informaciją apie pažeidimą įstaigoje turi teisę pateikti asmuo, kurį su įstaiga sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai.

Pateikti informaciją apie pažeidimą VšĮ Klaipėdos miesto poliklinikoje galite:
  • tiesiogiai kompetentingam subjektui;
  • elektroninio pašto adresu netyliu@klaipedospoliklinika.lt
  • rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant pranešimo apie pažeidimą formą.
Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją. Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Gauti pranešimai iš pranešėjų apie pažeidimus
  • 2021 metais pranešimų negauta. Perduotų pranešimų teisėsaugos institucijoms nebuvo.
IŠANKSTINĖ
PACIENTŲ
REGISTRACIJA
© Klaipėdos miesto poliklinika
Visos teisės saugomos